Hållbara priser
Billiga fraktalternativ
Effektivt sortiment
Ursäkta tillgängligheten. Vi flyttar vårt lager och är snart tillbaka som vanligt. 

Andningsskydd för säkerhet och trygghet

Upptäck vårt sortiment av andningsskydd för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. Skydda dig själv och andra effektivt.

Andningsskydd

Visar 6 av 6 produkter
Sortera efter

Andningsskydd

Hos oss på Medea finner du effektiva och komfortabla andningsskydd av mycket hög kvalitet och av högsta standard.

Andningsskydd eller munskydd - Vad är skillnaden?


Andningsskydd klassas till skillnad från munskydd som personlig skyddsutrustning (PPE) och används för att skydda användaren från inandning av skadliga aerosoler, partiklar, svamp, bakterier och luftburna virus. De skyddar alltså användaren från sin omgivning, där munskydd istället skyddar omgivningen från användaren. Andningsskydd har många användningsområden och är ofta nödvändiga som skyddsutrustning på flera arbetsplatser.

Andningsskydd och filterskydd

Andningsskydd kan delas in i två primära kategorier; andningsapparater och filterskydd. Andningsapparater är andningsskydd kopplade till behållare vilka används för att tillföra ren, oförorenad luft eller syrgas till bäraren.
Filterskydd används inte som ett redskap för att tillföra någonting till bäraren utan är andningsskydd med inbyggda filter vilka istället ämnar att filtrera inandningsluften och på så vis skydda användaren från inandning av skadliga ämnen och partiklar. Det är den här kategorin av andningsskydd som används på exempelvis byggarbetsplatser, i industrimiljö och i laboratorium.

Skyddsklasser

Filterskydd kategoriseras och rangordnas utefter tre skyddsklasser:

FFP1
Lägst FFP-skyddsklass.
Godkända för användning i miljöer som överskrider de yrkesmässiga exponeringsgränsvärdena upp till fyrfaldig (x4) koncentration och ger filtreringseffektivitet på minst 80% för partiklar som mäter till 0,6 μm. Ger ett grundläggande skydd som skyddar mot atoxiska dammtyper.

FFP2
Näst högst FFP-skyddsklass.
Godkända för användning i miljöer som överskrider de yrkesmässiga exponeringsgränsvärdena upp till tiofaldig (x10) koncentration och ger filtreringseffektivitet på minst 94% för partiklar som mäter till 0,6 μm. Ger skydd mot aerosoler, damm och rök.

FFP3
Högst FFP-skyddsklass.
Godkända för användning i miljöer som överskrider de yrkesmässiga exponeringsgränsvärdena upp till trettiofaldig (x30) koncentration och ger filtreringseffektivitet på minst 99% för partiklar som mäter till 0,6 μm. Ger skydd mot radioaktiva ämnen, onkogena ämnen, patogener samt giftig rök, aerosoler och damm.

Med eller utan utandningsventil?

I vårt sortiment av andningsskydd återfinns filterskyddsmasker med och utan utandningsventil. En utandningsventil minskar andningsmotståndet för bäraren och gör användandet mer behagligt. Däremot så innebär en ventil att luften släpps ut ofiltrerad vilket gör att omgivningen inte skyddas från användarens utandningsluft. Om det finns behov att skydda omgivningen så krävs det en ventillös mask av minst skyddsklass FFP2.
Tänk på att andningsskydd måste bäras korrekt för att ge fullt skydd. De måste sitta tätt, på rätt plats och täcka både näsa och mun. Våra filterskyddsmasker är utrustade med näsklämma för att möjliggöra säker och god passform. Tänk också på att ansiktsbehåring kan påverka skyddsförmågan då skägg och stubb kan förhindra korrekt förslutning. Om filterskyddsmasker bärs på fel sätt med glipor och dålig förslutning så försämras skyddsförmågan med upp till 90%.

Engångs- eller flergångsmasker?

Filterskyddsmasker finns i både engångs- och flergångsutförande. Ett engångsskydd håller i upp till åtta timmar, förutsatt att det hanteras på ett hygieniskt och korrekt sätt. Ett flergångsskydd kan användas under flera arbetspass. Däremot ska du alltid byta ut det om du känner andningsmotstånd samt om masken är kontaminerad eller smutsig.

Alla produkter för personlig skyddsutrustning i vårt sortiment är CE-märkta.