Hållbara priser
Billiga fraktalternativ
Effektivt sortiment
Ursäkta tillgängligheten. Vi flyttar vårt lager och är snart tillbaka som vanligt. 

Företagsuppgifter

Medea AB är ett svenskt privatägt aktiebolag med försäljning till privat och offentlig verksamhet i Sverige och Danmark. Vi har i dagsläget inte försäljning till konsument. Medea har riktat in sig på att sälja förbrukningsvara och tillhanda hålla inköpstjänster för aktörer inom vård och omsorg, skönhetsvård, tandvård, livsmedelsproduktion, djurvård samt städ- och renhållning.

Försäljning görs via upphandling, avtal och webbshop. Vi har färdiga API-er och integrationsmöjligheter till de flesta inköpssystem på marknaden och tillhandahåller E- faktura enligt Peppolstandard.

Medea AB är certifierade enligt ISO14001 och ISO9001. Läs mer om vår kvalitets/miljöpolicy här

Läs mer om Medea och vårt sortiment.
Läs mer om Medea för region och kommun här

Försäljningskontor, centrallager och logistik i Helsingborg.
Organisationsnummer: 559251-7337
 
Adress Huvudkontor
Medea AB
Redaregatan 48
252 36 Helsingborg
Växel: +46 10-204 12 34
info@medea.se

Adress Lager
Medea AB
Bunkalundsvägen 5
253 68 Helsingborg

Ett ansvarfullt företagande 

Vi bedriver vår verksamhet för att främja hållbar utveckling i allra största mån. Tillsammans med våra leverantörer verkar vi för att de varor vi köper in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. 
 
Vi har ett ansvar för att respektera och främja de mänskliga rättigheterna både inom vår egen verksamhet och i den direkta leverantörskedjan. De varor vi levererar är framställda under förhållanden som är förenliga med:

  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
  • ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
  • FN:s barnkonvention, artikel 32
  • det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
  • den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.
  • den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet
  • FN:s konvention mot korruption