Hållbara priser
Fri frakt
Effektivt sortiment
010-204 1234

Vårt sortiment

Vi erbjuder ett sortiment av noggrant och omsorgsfullt utvalda förbrukningsartiklar. Att erbjuda produkter av hög kvalitet är av yttersta vikt för oss. Alla Medeas produkter måste vara korrekt märkta, följa gällande lagstiftning samt uppfylla de funktioner som våra kunder förväntar sig. Därför utför vi ett gediget arbete med att kvalitetssäkra vårt sortiment.
Alla leverantörer och produkter granskas noga innan vi presenterar dem i våra kanaler. Ett löpande arbete utförs för att säkerställa att produkten ständigt lever upp till våra och era förväntningar. Kraven vi ställer på våra leverantörer och produkter berör bland annat miljön, lagstiftning samt mänskliga rättigheter. Kraven baseras på deklarationen om mänskliga rättigheter från FN. 

Sortiment för branscher med höga krav 

Vi erbjuder de vanligaste och viktigaste produkterna som förbrukas och används i stor mängd inom olika branscher och inriktar oss särskilt, men inte uteslutande på vårdande branscher. Vi har många kunder inom livsmedelsproduktion och matproduktion där kraven på kvalitet och standardiseringar, precis som inom vården, är höga. Vi har satsat på att bygga ett sortiment av förbrukningsvara som de många använder. Personlig skyddsutrustning och skyddsbeklädnad såsom handskar, munskydd och förkläden. Medicinsk förbrukningsvara och allt för städ och hygien. 

Ett effektivt sortiment av förbrukningsvaror

Vi vill kunna erbjuda dig ett enkelt och effektivt sätt att köpa den förbrukningsvara som används mest i er verksamhet och som ofta kan vara svårförståelig och dyr. Vi vill ge alla branscher som använder samma typ av förbrukningsvara ett bra, hållbart och demokratiskt pris. Hos oss hittar du därför inte det djupaste sortimentet och specialist artiklar som för en specifik bransch utan i stället det mest effektiva sortimentet för de många. 

En ständig jakt på mer hållbara artiklar

Vi arbetar intensivt för att kunna erbjuda ett sortiment som är bättre för människa och miljö. Mer miljövänliga artiklar och produkter som är mer hållbart producerade. Därför är det inte alltid så att du hittar exakt den produkt som du är van vid och använder idag.  Ofta kan vi rekommendera ett miljömässigt men också prismässigt bättre alternativ. Ring våra säljare så kan de hjälpa dig att hitta det som du inte hittar.

Bredd och djup i sortimentet

Vi arbetar aktivt för att vårt sortiment ska möta dina krav och behov. Förbrukningssortiment förändras ständigt och utifrån efterfrågan kan vi ta in sortiment i lager och webbshop. Vi utvecklar vårt sortiment kontinuerligt baserat på våra kunders efterfrågan. Vi utökar sortiment och är flexibla inför våra kunders önskemål och behov för att alltid kunna tillhandahålla rätt produkt och rätt pris och vi arbetar utifrån devisen – vi löser det helt enkelt.  Så saknar du något i vårt sortiment som du tycker att vi borde ha?

Kontakta oss