Hållbara priser
Billiga fraktalternativ
Effektivt sortiment
Ursäkta tillgängligheten. Vi flyttar vårt lager och är snart tillbaka som vanligt. 
Miljö och ansvar

Miljö och ansvar

Med mer hållbara fraktalternativ, cirkulär produkthantering hos våra regionala kunder samt noga utvalda leverantörer ligger vi i framkant gällande hållbarhet redan idag.
Men vi nöjer oss såklart inte med det utan strävar hela tiden för att minska vår egen verksamhets direkta och indirekta påverkan på miljön. Vi är stolta över det vi gör idag, men vet också att vi kan bli bättre och göra mer. Vår ambition är att alltid ligga i framkant gällande hållbarhet. Något annat alternativ finns inte. Därför har det också varit en viktig milstolpe för företaget att tidigt certifiera verksamheten enligt ISO 9001 och 14001.

Medea vill bidra till hållbar konsumtion & produktion

Vi ska möjliggöra ansvarsfull konsumtion och produktion. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och väljer enbart de som verkar för produktion under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Vi har ett ansvar för att respektera och främja de mänskliga rättigheterna både inom vår egen verksamhet och i den direkta leverantörskedjan. De varor vi levererar ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med:

  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
  • ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
  • FN:s barnkonvention, artikel 32
  • det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
  • den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.
  • den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet
  • FN:s konvention mot korruption

Transporter har störst påverkan

Vår verksamhets största utmaning och där vi ser vår absolut största påverkan är våra in- och utleveranser. Inrikestransport i Sverige står idag för en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser. Därför är detta vårt huvudfokus och här vi kan göra störst skillnad för att minska CO2 utsläppen.  Vi är mycket måna om att ha en diversifiering av var i världen våra leverantörers produkter produceras. För säkrare tillgång och för att minimera transportväg prioriterar vi produktion från  Sverige eller Europa.  

Mer om lager och logistik
 
 

Våra leverantörer 

Vi granskar alla våra leverantörer för att säkerställa att de arbetar aktivt med sitt hållbarhetsarbete. Det kan i många fall vara utmanande att få full insikt i hela leverantörskedjan, men vi jobbar ständigt för att förbättra det och ställer höga krav på de vi samarbetar med. Våra leverantörer och vi ska verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

Våra leverantörer och varumärken

Support för mer hållbara val

Vi lägger mycket tid och pengar på att utveckla digitala tjänster för att ge dig och din organisation bättre insikt om era köp. Vi hjälper dig att göra klokare och mer planerade inköp i syfte att minska svinn eller oplanerade beställningar som genererar onödiga eller ej optimerade transporter. 

Att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla är en stor del av vår affärsidé. Tillsammans med våra leverantörer kan vi utbilda er organisation kring korrekt användning och mer hållbara artiklar. 

Till Medeas tjänster

 

 

Kvalitetsäkring av sortiment

Alla Medeas produkter måste vara korrekt märkta, följa gällande lagstiftning samt uppfylla de funktioner som våra kunder förväntar sig. Därför utför vi ett gediget arbete med att kvalitetssäkra vårt sortiment. Ett löpande arbete utförs för att säkerställa att produkten ständigt lever upp till våra och era förväntningar. Kraven vi ställer på våra leverantörer och produkter berör bland annat miljön, lagstiftning samt mänskliga rättigheter. Kraven baseras på deklarationen om mänskliga rättigheter från FN. 

 

Mer om vårt sortiment