Hållbara priser
Snabb leverans
Effektivt sortiment
010-204 1234

Medea och de globala målen

 ” Sustainable development is development that meets the needs of the present,
without compromising the ability of future generations to meet their own needs”
– The Brundtland Commission
 
De Globala målen och Agenda 2030 är en ambitiös överenskommelse för hållbar utveckling. I en hållbar utveckling integreras de sociala, ekonomiska och miljömässiga delarna. 


Globala målen.jpg


Arbetet vi gör på Medea handlar inte enbart om att ha rätt sortiment just nu, utan ha ett sortiment som också kommer vara mer hållbart imorgon.

Vi letar hela tiden efter mer hållbara artiklar för att på olika sätt bidrar till en minskad miljöbelastning. Att arbeta mer hållbart innebär bland annat att vi ställer krav på våra leverantörer att de ska ge sina anställda rättvisa villkor och att de metoder de använder ska ha en låg eller helst ingen påverkan på miljön. Medea är ett ungt och modernt bolag och vi har från start med oss en vilja att bedriva en mer hållbar verksamhet med fokus och driv att göra bättre för miljö och människa. Vi har tagit fram delar av de 17 globala målen som vi aktivt arbetar och fokuserar på och har en hållbarhetsvision.
 
Mål 5 - Jämställdhet

Medea ska var en attraktiv arbetsgivare som är måna om mångfald. Det innebär att allas lika värde och respekt oavsett etnicitet, kön, ålder m.m.  Vi är ett jämställt team idag och jämställdhet och mångfald är något vi värderar och fortsatt ska beakta när vi växer vår organisation.   

Mål 7 - Hållbar energi för alla
Medea har med sin egen verksamhet fokuserat på effektiv energianvändning, behaglig arbetsmiljö och bästa möjliga funktion med tillgänglig teknik. Vi ska prioritera och välja leverantörer som liksom oss fokuserar på att optimera och minimera sin energiförbrukning. Vår nyckelleverantör av handskar, Mercator har t.ex. implementerat solceller som kan driva samtliga av sina tre produktionsanläggningar. 
Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Medea ska inte samarbeta med leverantörer som har dåliga villkor för sina anställda eller som utnyttjar barnarbete. Vi strävar efter leverantörer som producerar lokalt och har möjlighet att växa ekonomiskt. Vi genomför leverantörsbedömning årligen. 
Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Medea har investerat i en hållbar och modern it-infrastruktur med konstant vidareutveckling och förbättringsimplementationer. Teknik och innovation är nyckeln till att uppnå de Globala målen därför arbetar Medea med utvecklingsprojekt för att erbjuda våra kunder insikt och verktyg för att kunna göra mer insiktsdrivna och hållbara inköp. 
Mål 11 - Hållbara städer och samhällen
Medea har signerat Helsingborg Stads Klimatavtal för att värna om den stad vi verkar i. Tillsammans med Helsingborg och de aktörer som signerat avtalet samarbetar vi för att utveckla och stödja varandra för ett mer hållbart samhälle. Tillsammans för att minska vår stads miljöpåverkan.  
Mål 12 - Hållbar konsumption och produktion

Vi strävar efter att hitta samarbetspartners som delar vår syn på hållbarhet. I projektet ”Cirkulära plastförkläden” projekterar vi med vår leverantör Trioworld Landskrona AB för att återvinna plastförkläden från vården och cirkulera dessa till att skapa nya. 

Vår vision är att med digitala verktyg bidra till mer medvetna och hållbara inköp

Teknik och innovation är nyckeln till att uppnå de Globala målen och vår vision är att Medeas affär ska bidra till en positivare samhällsutveckling – där våra digitala tjänster ska bidra till mer medvetna och hållbara inköp. De insikter och verktyg vi tillhandahåller ger användarvänlighet och nyckeln till en positiv påverkan på människa och miljö.