Hållbara priser
Billiga fraktalternativ
Effektivt sortiment
Ursäkta tillgängligheten. Vi flyttar vårt lager och är snart tillbaka som vanligt. 

Välkommen till vårt sortiment av medicinska förbrukningsvaror

Här hittar du produkter inom exempelvis sårvård, förbandsmaterial, inkontinens och första hjälpen. Oavsett om du driver en liten vårdklinik, arbetar inom skönhetsbranschen eller behöver produkterna i ditt privata hem så hittar du de vanligaste produkterna här. Om du saknar någon produkt kan du kontakta oss på info@medea.se så tar vi fram det!

Medicinska Förbrukningsvaror

Visar 24 av 862 produkter
Sortera efter

Medicinska Förbrukningsvaror

Frågor och svar - medicinska förbrukningsvaror


Vad är medicinska förbrukningsvaror?
Medicinska förbrukningsvaror är produkter som används fram för allt engångsbruk eller kortvarig användning. Det kan inkludera allt från bandage, första hjälpen-kit, desinfektionsmedel, medicinska instrument och engångsmaterial som exempelvis kirurgiska handskar och ansiktsmasker. Medicinsk förbrukningsvara används frekvent inom hälso- och sjukvårdsbranschen, veterinärbranschen, samt skönhetsindustrin. Många produkter inom kategorin används frekevnt inom andra branscher också, till exempel plåster och sporttejper.

Var kommer era medicinska förbrukningsvaror från?
Eftersom vi är en distributör kommer våra produkter från olika leverantörer och från olika ställen. Vi jobbar aktivt med att bredda vårt sortiment och hitta leverantörer med närproducerade varor som är både av högsta kvalitet och hållbara.

Vad är syftet med medicinska förbrukningsvaror?
Till skillnad från personlig skyddsutrustning, som används för att skydda bäraren även
medicinska förbrukningsvaror används för att skydda både patienter och vårdpersonal. Produkterna skyddar bland annat mot infektioner, smuts och bakterier.

Vilka medicinska förbrukningsvaror passar för alla?
Medicinska förbrukningsvaror är ett brett begrepp och innefattar en mängd olika produktkategorier. Allt från sprutor och kanyler till inkontinensskydd. Vilka produkter du behöver skiljer sig givetvis åt beroende på vilken bransch du är verksam inom och hur din miljö ser ut, men till exempel plåster, förband och förstahjälpen-varor kan vara en god idé att ha tillgång till överallt.

Hur länge kan medicinska förbrukningsvaror användas?
Medicinska förbrukningsvaror är just förbrukningsvaror, och är avsedda för engångsbruk. Därefter bör dem kasseras. Förbrukningsvaran ska förvaras enligt anvisningar på förpackningen.

Vad är skillnaden mellan steril och icke-steril medicinsk utrustning?
Steril medicinsk utrustning har steriliserats för att avlägsna alla mikroorganismer, medan icke-steril utrustning inte har steriliserats. Steril utrustning används för att minska risken för infektioner i sår och operationer, medan icke-steril utrustning kan användas andra medicinska ändamål som inte kräver sterilitet.

Hur ska jag kassera medicinska förbrukningsvaror?
Det är av högsta vikt att kassera mediciniska förbrukningsvaror på ett korrekt och säkert sätt för att undvika spridning av infektioner eller farliga ämnen. Engångsartiklar och andra förbrukningsvaror bör kasseras i ett avsett avfallskärl eller container. Följ produktens anvisningar.