Hållbara priser
Billiga fraktalternativ
Effektivt sortiment
Ursäkta tillgängligheten. Vi flyttar vårt lager och är snart tillbaka som vanligt. 

Plåster & Omläggning

Visar 24 av 27 produkter
Sortera efter

Plåster & Omläggning

Frågor och svar om Plåster och omläggningsprodukter


1. Vad är syftet med plåster och omläggningsprodukter?
Plåster och omläggningsprodukter används för att täcka och skydda sår, skador och kirurgiska snitt. De främjar läkningsprocessen genom att skapa en ren och fuktig miljö som gynnar sårläkning.

2. Vilka olika typer av plåster finns det?
Det finns olika typer av plåster, inklusive vanliga plåster (för mindre skärsår och skrubbsår), vatten- och vattentäta plåster, kompressplåster (för större sår), transparenta plåster och speciella plåster för olika ändamål som exempelvis blåsor och förstahjälp vid brännskador.

3. Vad är skillnaden mellan ett plåster och en omläggningsprodukt?
Ett plåster är oftast ett självhäftande bandage som används för mindre sår och skador, medan en omläggningsprodukt är en mer avancerad produkt som används för att täcka och skydda större sår eller kirurgiska snitt. Omläggningsprodukter kan vara absorberande och har olika skikt för att hantera vätskor och främja sårläkning.

4. Hur väljer man rätt typ av plåster eller omläggningsprodukt?
Valet av plåster eller omläggningsprodukt beror på sårets storlek, typ och plats. Mindre skrapsår kan behandlas med vanliga plåster, medan större eller djupa sår kräver omläggningsprodukter. Det är viktigt att följa läkares eller sjukvårdspersonals rekommendationer.

5. Hur byter man ett plåster eller en omläggningsprodukt på ett sår?
För att byta plåster eller omläggningsprodukt på ett sår bör du först tvätta händerna noggrant. Ta bort det gamla plåstret eller omläggningsprodukten försiktigt och rengör såret enligt anvisningarna. Applicera sedan det nya plåstret eller omläggningsprodukten och se till att det sitter ordentligt på plats.

6. Kan plåster och omläggningsprodukter användas på alla typer av sår?
Plåster och omläggningsprodukter är lämpliga för många typer av sår, men det finns vissa sår som kräver särskild vård och behandling av en läkare, som exempelvis infekterade sår, djupa sår eller sår med främmande kroppar.

7. Hur förvarar man plåster och omläggningsprodukter på rätt sätt?
Plåster och omläggningsprodukter bör förvaras i en ren och torr miljö, borta från direkt solljus och fukt. Det är viktigt att kontrollera utgångsdatumet och förvara dem i sina originalförpackningar för att säkerställa deras effektivitet.

8. Kan man vara allergisk mot plåster eller omläggningsprodukter?
Ja, vissa människor kan vara allergiska mot de material som används i plåster och omläggningsprodukter, såsom latex eller vissa typer av lim. Om du upplever hudirritation, klåda eller andra allergiska reaktioner bör du sluta använda produkten och kontakta en läkare.

9. Kan man använda plåster och omläggningsprodukter på barn och spädbarn?
Ja, det finns speciella plåster och omläggningsprodukter som är utformade för användning på barn och spädbarn. Dessa produkter är vanligtvis mildare och mindre allergiframkallande än de som är avsedda för vuxna.

10. Vad ska man göra om ett sår blir rött, svullet eller infekterat trots användning av plåster eller omläggningsprodukter?
Om ett sår visar tecken på infektion, som rodnad, svullnad eller pus, bör du omedelbart söka läkarvård. Infekterade sår kräver ofta antibiotikabehandling och professionell vård för att undvika komplikationer.