Hållbara priser
Billiga fraktalternativ
Effektivt sortiment
Klorin Spray Power Mousse 500ml - 1

Produktbeskrivning

Klorin Power Mousse är din lösning för effektiv desinfektion, blekning och rengöring. Perfekt för att bekämpa fett, smuts och mögel, denna unika mousseformel är skapad för att inte droppa, vilket minimerar risken för spill och stänk. Istället tränger den djupt in i smutsen och löser upp även de mest envisa fläckarna utan problem.

Med Klorin Power Mousse kan du säga adjö till mögel i kakelfogar på bara några minuter. Den tar även bort fastbränt fett i grillen med lätthet. Oavsett om det är kakel, fogar, diskho, kylskåp, spishäll, spiskåpa, grill, trädgårdsmöbler, fönsterluckor eller ventilationsgaller, så är denna produkt ett pålitligt val för att få dina ytor skinande rena.

Satsa på Klorin Power Mousse för enkel och effektiv rengöring som lämnar dina ytor skinande och fria från smuts och bakterier.

Klorin

Klorin Spray Power Mousse 500ml

  • Art nr: GR01594A-ME
  • 1 st
  • Effektiv rengöring
  • Hanterar svåra fläckar
  • Desinfekterar, bleker och rengör
28,80 kr
/1 st28,80 kr/st
exkl. moms
(36 inkl. moms)
1 - 3 dagar

Handla hållbart - köp ett storpack (12 stycken) och få upp till 10% rabatt!

Innehåller:
12 st
27,36 kr/st
Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor). Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. VID HUDKONTAKT: Skölj huden med vatten. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten tillhands om du måste söka läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.