Hållbara priser
Fri frakt
Effektivt sortiment
010-204 1234

Produktutbildningar

Tillsammans med våra leverantörer erbjuder vi löpande utbildning inom våra produktområden. Allt ifrån handhavandeutbildningar inom olika produktkategorier, till skräddarsydda utbildningar som går mer på djupet.
Du kan också ta del av våra kunskapskapitel och filmer som vi fyller på med kontinuerligt och delar via linkedin och nyhetsbrev. Vi vill gärna hjälpa dig att optimera dina inköp med fokus på miljö. Vi kan t.ex. ge tips kring handhavande för att minska svinn eller tipsa om produkter som är mer hållbara. Vi kan se över ditt beställningsmönster och se om det går att justera något för att minimera CO2 avtryck i leveranserna.